Preduzeće INFOhome je osnovano 1996. godine od grupe istraživača Laboratorije za računarsku tehniku Instituta u Vinči, sa tada već petnaestogodišnjim iskustvom u oblasti računarskih komunikacija.

Samo ime INFOhome govori o želji da se spoje dve oblasti: informatičko-komunikacione tehnologije (IKT) i građevina. Rezultat je Informatički dom (infohome) koji predstavlja osnovu za Pametne stanove i zgrade, kao i fizičku infrastrukturu za Data centre.

Zahvaljujući svojoj opredeljenosti INFOhome je pionir na našim prostorima u oblasti fizičke infrastrukture računarskih-komunikacionih mreža. Stalnim uvođenjem novih tehnoloških rešenja kao i novim brendovima postaje kvalitativni lider u ublasti strukturnog kablovskog sistema (SKS). Na tržište dovodi poznate brendove iz oblasti strukturnog kablovskog sistema kao što su Panduit, Belden, Conteg, Excel, Legrand, Keline, EFB-Elektonik i dr.

Ponuda je različitog cenovnog razreda ali uvek sa nivoom kvaliteta koji mogu da potvrde najpoznatije svetske labaratorije DELTA, 3P i GMHT svojim atestima. To ujedno znači da imamo najkvalitetniju i najširu ponudu u ovoj oblasti.

Iskustvo od preko 30 godina u komunikacijama dalo je sigurnost za razvoj domaćeg brenda u oblasti strukovnog kablovskog sistema – ICOM®. Brend je razvijen, brendiran i atestiran (RATEL)2012. godine od kada je isporučeno preko 15.000 komunikacionih ormara (MMK i rack ormara) sa svom potrebnom opremom (RJ45 utičnice, patch paneli, data kablovi).

Da bi upotpunio ponudu opreme neophodne za izradu pametnih stanova idata centara INFOhome širi svoju delatnost na elektro-instalacije i sigurnosnu opremu. Godine 2002. INFOhome postaje distributer italijanske firme Dierre (jednog od najvećih svetskih proizvođača vrata) u oblasti sigurnosnih i protivpožarnih vrata, 2006 godine firme Forster u oblasti protivpožarnih pregrada, a 2005. distributer firme Legrand, jednog od dva najveća svetska proizvođača opreme u oblasti elektro-instalacija.

Danas u okviru kompanije INFOhome postoje oblasti: Računarske komunikacije, Data centri, Pametni i informatički stanovi, Elektro instalacije (slaba i jaka struja), Osvetljenje kao i Sigurnosna i protivpožarna oprema.

Generalno opredeljenje firme jeste da prati razvoj u ovim oblastima na svetskom nivou, da novine uvodi na domaće tržište, ali ne samo kao posmatrač već i da u što većem obimu organizuje sopstveni razvoj i proizvodnju u našoj zemlji.

Na kraju ili na početku INFOhome je distributerska kuća koja se ne takmiči sa svojim klijentima i partnerima. Politika kompanije je da ne učestvuje na tenderima i da ne isporučuje opremu krajnjim korisnicima.