Preduzeće INFOhome je osnovano 1996. godine od grupe istraživača Laboratorije za računarsku tehniku Instituta u Vinči, sa tada već petnaestogodišnjim iskustvom u oblasti računarskih komunikacija.

Samo ime INFOhome govori o želji da se spoje dve oblasti: informatičko-komunikacione tehnologije (IKT) i građevina. Rezultat je Informatički dom (infohome) koji predstavlja osnovu za Pametne stanove i zgrade, kao i fizičku infrastrukturu za Data centre.

Zahvaljujući svojoj opredeljenosti INFOhome je pionir na našim prostorima u oblasti fizičke infrastrukture računarskih-komunikacionih mreža. Stalnim uvođenjem novih tehnoloških rešenja kao i novim brendovima postaje kvalitativni lider u ublasti strukturnog kablovskog sistema (SKS). Na tržište dovodi poznate brendove iz oblasti strukturnog kablovskog sistema kao što su Panduit, Belden, Conteg, Excel, Legrand, Keline i dr.

Ponuda je različitog cenovnog razreda ali uvek sa nivoom kvaliteta koji mogu da potvrde najpoznatije svetske labaratorije DELTA i 3P svojim atestima. To ujedno znači da imamo najkvalitetniju i najširu ponudu u ovoj oblasti.

Iskustvo od preko 30 godina u komunikacijama dalo je sigurnost za razvoj domaćeg brenda u oblasti strukovnog kablovskog sistema – ICOM®. Brend je razvijen, brendiran i atestiran (RATEL)2012. godine od kada je isporučeno preko 7.000 komunikacionih ormara (rack ormara) sa svom potrebnom opremom (RJ45 utičnice, patch paneli, data kablovi).

Da bi upotpunio ponudu opreme neophodne za izradu pametnih stanova idata centara INFOhome širi svoju delatnost na elektro-instalacije i sigurnosnu opremu. Godine 2002. INFOhome postaje distributer italijanske firme Dierre (jednog od najvećih svetskih proizvođača vrata) u oblasti sigurnosnih i protivpožarnih vrata, 2006 godine firme Forster u oblasti protivpožarnih pregrada, a 2005. distributer firme Legrand, jednog od dva najveća svetska proizvođača opreme u oblasti elektro-instalacija.

Danas u okviru kompanije INFOhome postoje oblasti: Računarske komunikacije, Data centri, Pametni i informatički stanovi, Elektro instalacije (slaba i jaka struja), Osvetljenje kao i Sigurnosna i protivpožarna oprema.

Generalno opredeljenje firme jeste da prati razvoj u ovim oblastima na svetskom nivou, da novine uvodi na domaće tržište, ali ne samo kao posmatrač već i da u što većem obimu organizuje sopstveni razvoj i proizvodnju u našoj zemlji.

Na kraju ili na početku INFOhome je distributerska kuća koja se ne takmiči sa svojim klijentima i partnerima. Politika kompanije je da ne učestvuje na tenderima i da ne isporučuje opremu krajnjim korisnicima.