Isprava o žigu

30.11.2011 Infohome je od Zavoda za intelektualnu svojinu, Republike Srbije dobio ISPRAVU O ŽIGU, registrarski broj 63459, ICOM s pravom korišćenja do 1.10.2020 godine, za svoj brend za oblast računarskih komunikacija.