15.04.2015

Održana prezentacija proizvoda u oblasti networking američke firme Leviton. Leviton je najveća privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom elektroopreme.