INFOhome d.o.o.

Isprava o žigu

30.11.2011

Infohome je od Zavoda za intelektualnu svojinu, Republike Srbije dobio ISPRAVU O ŽIGU, registrarski broj 63459,

ICOM

s pravom korišćenja do 1.10.2020 godine, za svoj brend za oblast računarskih komunikacija.

image003


Posted

in

by