Od svog nastanka 1996 INFOhome, shvatajući značaj brzo rastućih informacionih tehnologija, pokušao je da  svojim imenom spoji dve oblasti – građevinu i Informaciono Komunikacione Tehnologije (IKT) ili da prednosti  IKT  unese u restaurirane ili novo izgrađene stanove.

Elektroinstalacije u objektima dele se na elektroinstalacije jake struje (elektroenergetske) i slabe struje (telekomunikacije). Ubrzani razvoj IKT je uslovio da su instalacije slabe struje (telekomunikacije) dobile na velikom značaju u svim vrstama objekata, pa konačno i u stanogradnji – domovima.

Do nedavno su u domovima instalacije slabe struje podrazumevale telefonsku paricu i koaksijalni kabl-antenu. Na to se vremenom dodaju interfonski sistemi, video nadzor, protivprovalni i protivpožarni sistemi, sistemi za upravljanje energetskom efikasnošću, dok je kroz bakarnu paricu, zahvaljujući razvoju data kablova i xDSL tehnologija,  moguće koristiti i integrisane servise za prenos podataka (internet, video – multimedijalni sadržaj).

Ovo su bitni razlozi da se povede računa o projektovanju i izvođenju  sada već jako složenih sistema slabe struje. Zahvaljujući principima Strukturnog Kablovskog Sistema (SKS) koji se u poslovnim objektima koristi od ranih devedesetih godina prošlog veka, ali i padom cena opreme (kablova, utičnica), omogućeno je da se sistemi slabe struje primene i u masovnoj  stanogradnji i izgradnji domova.

U okviru doma se smeštava Korisnički Telekomunikacioni Koncentrator (KTK) koji je sa jedne strane povezan sa Glavnim Koncentratorom  zgrade (GTK), odakle dolaze svi signali (telefon,internet, TV…), a sa druge strane do njega dolazi uređen kablovski razvod sa svake pojedinačne utičnice iz svake prostorije u domu. Ovo je sistematsko rešenje instalacija slabe struje koje ne samo da donosi uštede, već omogućava i fleksibilnost svake pojedinačne utičnice u stanu (može jednostavnim izmenama od strane korisnika na patch panelu u okviru KTK ormana da bude TV, telefon ili računarska utičnica).

Dom koji na ovaj način korišćenjem SKS principa, ima izvedenu instalaciju slabe struje, Infohome je nazvao Informatičkim domom jer omogućava da se svi potrebni sistemi slabe struje u domu objedine i učine fleksibilnijim,  ne samo za primenu već i za budućnost  i da se prati dalji razvoj IKT i unesu dodatna rešenja bez velikih promena i dodatnih investicija.

Korisničku telekomunikacionu koncentraciju Infohome je pretočio u  MMK (MultiMedijalnu Komunikacionu kutiju). Registrovao je svoj brend ICOM, dobio žig, otpočeo proizvodnju ovog ormara (plastična ili metalna, nazidna ili uzidna) i atestirao je u RATEL-u.

Da ovo nije više početak govori i to što je prodato više od 7000 ovih ormana.

CENE

Ovaj način rešavanja slabe struje u stanu omogućio je da se dođe i do finansijskih ušteda. Umesto šume različitih kablova prisutan je dobro struktuiran fleksibilan razvod, a povećana je i brzina gradnje.

PAMETNI DOM

Sistem-oprema pametnog doma omogućava da definišući različite scenarije,  kontrolišemo u svakom delu stana: energiju, svetlo, zvuk, pristup, nadzor  i  na taj način kreiramo idealni ambijent za život svoje porodice uz značajne uštede resursa.

Ugradnja WEB servera omogućava jednostavno povezivanje na Internet, čime računar, PDA ili mobilni telefon postaju udaljeni ali jedinstveni deo doma. Putem ovog servera omogućen prijem svih tekstualnih, zvukovnih i slikovnih informacija iz stana, kao i upravljanje svim uređajima u stanu.  Na ovaj način su posebno efikasne mere zaštite i kad niste u stanu.

Kontrola svetla u sobama je obično prva funkcija pametnog doma koja se pomene i  koja se najčešće koristi, zatim kontrola klima i grejanja, pa onda kontrola roletni. Sve ove funkcije pored lagodnosti upravljanja i prijatnog ambijenta omogućavaju i uštedu energije. Možete udaljeno paliti i gasiti svetla, spuštati i dizati roletne i odavati utisak da je neko u stanu. Uz to se u sistem implementiraju i funkcije koje su bitne za bezbednost: interfon, alarm, video nadzor, protivpožarna zaštita.  Možete dobiti sliku na mobilni telefon uvek kad  neko zazvoni na vrata stana iako ste van njega. Na kraju, možete kontrolisati i kućnu elektroniku (TV,muzičke stubove, DVD).

Za nepogrešiv rad sistema neophodno je izabrati pouzdano tehničko rešenje renomiranog  proizvođača sa adekvatnom podrškom u Srbiji (rešenje sa BUS kablom, a ne radio vezom koju može da sruši loš elektrouređaj).

Bticino (brend Legranda) je svetski lider u dizajnu i uvođenju  noviteta u oblast i elektrogalanterije. Pored funkcija pametnog stana dobijate dizajnerski i  tehnološki vrhunsku elektrogalanteriju za stan (prekidači, utičnice,…). Do sada je sa opremom Bticino realizovano više od 100.000 jedinica pametnog doma.

Troškovi za investitora

Inicijalni – infrastruktura

Velika prednost  kod gradnje novih stanova ili kuća u današnje vreme je izabrati ovu opciju pametnog doma. Za to su potrebni minimalni izdaci: ugradnja BUS kabla od jedinica koje će se potencijalno kontrolisati do elektroormana. Kasnije se ostavlja korisniku da implementira šta i kad želi  od mogućnosti koje su mu pružene, bez dodatnih instalacionih radova, što je od krucijalnog značaja jer nema nikakvih prepravki, a i majstora koji prljaju po stanu. Kvalitet budućeg pametnog doma je u direktnoj vezi sa količinom kabla , to jest ili mesta koje žele da se kontrolišu.

Za stan od 100m2 potrebno je od  100-200m BUS kabla i elektroorman sa 36 mesta (trošak za investitora manji od 150 eura za materijal), a imate stan za koji možete pouzdano tvrditi da je najsavremenije urađen.

Realizovani pametni dom

(primer od 94m2, cena od 25-30 eura po m2)


Funkcije:
-ON /OFF rasvete x12
– DIMOVANJE rasvete x4
– Kontrola Roletni x5
– Scenario kontroler x1
– IR daljinski upravljač x2
– WEB server (kontrola preko interneta – mob, iPad, računar)

Cena – Living light
MY HOME – KONTROLA OSVETLJENJA I ROLETNI 2.375 €
Opciono – WEB server 520 €
Ukupno 2.895 €

U ovom stanu je realizovano:
SPAVAĆA SOBA: 1 x DIMOVANJE OSVETLJENJA 1 x ON/OFF OSVETLJENJA TERASA: 3 x ON/OFF OSVETLJENJA 3 x ROLETNE TOALET: 3 x ON/OFF: 2 x SVETLO + 1 x BOJLER KUPATILO: 2 x ON/OFF OSVETLJENJA DNEVNI BORAVAK: 2 x Dimovanje + 1 x ON/OFF KUHINJA I TRPEZARIJA – ON/OFF: 3 x ON/OFF UPRAVLJANJE OSVETLJENJEM PREKO IR DALJINSKOG UPRAVLJAČA

BRENDOVI: LEGRAND, BTICINO, ICOM