Moderni DATA centri izrađeni su po savremenim standardima (TIA-942) predstavljaju bazična mesta za poslovanje velikih kompanija i služe za smeštaj računarskih sistema, podataka i telekomunikacione opreme korisnika (IKT infrastruktura). To može biti prostor jedne soba pa do čitave zgrade. IKT oprema je smeštena obično funkcionalno u rekovima koji formiraju redove i moguće im je prići sa prednje i zadnje strane. Povezani su strukturnim kablovskim sistemom (SKS), koji mora da je kvalitetan, pouzdan i da obezbeđuje protok od 10 Gb/s. Sem toga bitne komponente su i: napajanje, hlađenje, uzemljenje, protivpožarna zaštita, sistem za nadzor i fizičko obezbeđenje. Data centri moraju da obezbede efikasan i pouzdan rad IKT infrastrukture, pri čemu je bezednost podataka na prvom mestu.

Od ugrađenih komponenti zavisi i kvalitet Data centra. Međunarodni standardi za data centre ukazuju na 4 ranga data centra i razlikuju se po pouzdanosti i raspoloživosti. Od Tier1 do Tier4 koji je najbolji i najskuplji data centar koji ima potpuno redudantnu opremu i sisteme, kao i kvalitetnu kontrolu pristupa. Od nivoa do nivoa se povećavaju zahtevi za redudantim računarskim resursima, uvođenjem UPS-a ili agregata, dupliranih vodova za napajanje, kvalitetnijeg hlađenja i odvođenja toplote, redudantnih puteva podataka,…. Takođe je bitno voditi računa o energetskoj efikasnosti, koja smanjuje troškove odraženja.

Potreba za Data centrima raste iz dana u dan, a predviđa se da će najveći pokretač razvoja Data centara biti Cloud Computing.
Već je napomenuto da je od krucijalnog značaja brzina i pouzdanost saobraćaja podacima u okviru Data centra.

Infohome već 18 godina nudi proverenu i kvalitetnu pasivnu opremu za Data centre: Panduit (zvanični partner Cisco-a – pionira i najvećeg pobornika izrade Data centara, Legrand (najvećeg evropskog proizvođača elektro opreme), Conteg (poznati evropskog proizvođača ormara za data centre), ICOM (prvi domaći brend u oblasti SKS, domaća proizvodnja robusnih ormana, patch panela,.. ukrštenih sa kvalitetnim utičnicama sa sertifikatima i kvalitetnim kablovima omogućavaju izgradnju mrežne infrastrukture Data centra kvalitetno i po povoljnim cenama).
Poslednje je isporučena ICOM oprema je za data centar TV PINK (ormani, utičnice, kablovi,..).

Brendovi: EFB-Elektronik,Panduit, Belden, Conteg, Legrand, ICOM, KEline